Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
MBTI Training Outplacement Loopbaanbegeleiding

Outplacement

Werkwijze

Het outplacementprogramma van Werkmandejong heeft het doel om zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de aanwezige talenten (capaciteiten, motivatoren en drijfveren) van de medewerker. Tevens zal bepaald worden in welke functies en branches, deze talenten het best tot hun recht komen. Vervolgens zullen er hulpmiddelen aangereikt worden om een geschikte nieuwe uitdaging te vinden. Aansluitend zal er getraind worden hoe je jezelf zichtbaar maakt voor je toekomstige werkgever en dus ook gevonden wordt.

Een intakegesprek met de medeweker en de opdrachtgever is de start van dit traject. Er wordt daarna een maatwerkprogramma vastgesteld op basis van de specifieke situatie en wensen. Alle benoemde onderdelen in dit voorstel komen aan bod. Het op maat maken vindt plaats door energie en aandacht te geven aan de specifieke onderdelen waar bij de medewerker de meest urgente behoefte aan is.

Het eindresultaat van het programma is een loopbaanvisie die de medewerker inzicht geeft in zijn talenten (manifeste) en de nog te ontwikkelen talenten (latente). Daarnaast helpt het traject bij het inzichtelijk maken in welke branches en functies deze talenten het best tot hun recht komen en de slagingskans (lees: kansen in de markt) het grootst zijn op dit moment. Tevens zal de medewerker in staat zijn om op een professionele manier zichzelf te profileren en passende kansen op de arbeidsmarkt te vinden.

Programma

Het outplacementprogramma bestaat uit de volgende contactmomenten: 

 • Vaststellen van de gezamenlijke situatieschets. Dit is op basis van een intake met de medewerker en de opdrachtgever.
 • Indien van toepassing: Gesprek om ruimte te geven voor de emotionele verwerking van ontslag of uitstroom. 
 • Zelfverkenning kandidaat. Door middel van interviews en inzet diverse instrumenten wordt er een persoonlijke en beroepsmatige profielschets opgesteld alsmede de USP’s (Unique Selling Points) van de kandidaat vastgesteld.

Tijdens de contactmomenten worden verschillende instrumenten ingezet om tot een juiste profielschets te komen. Afhankelijk van de situatie en de persoon zijn er de volgende mogelijkheden:

 • MBTI test; 
 • Drijfveren gesprek; 
 • Interviewtechnieken; 
 • Coachtechnieken.

Vaststelling loopbaanvisie en actieplan:

 • Arbeidsmarktverkenning; 
 • Haalbaarheidsanalyse wensen en mogelijkheden in de markt; 
 • Opstellen CV en motivatie; 
 • Training vacature platformen en social media (LinkedIn) profilering; 
 • Masterclass Solliciteren incl. mogelijke video interactie; 
 • Gespreks- en interviewtraining; 
 • Advisering en begeleidingen bij arbeidsvoorwaarden.

Investering

Het programma zal bestaan uit begeleiding van een periode van 3, 6 of 9 maanden afhankelijk van de wensen van de medewerker. Het totale programma bestaat uit individuele contactmomenten met een begeleider van Werkmandejong. Dit wordt naar wens en behoefte aangevuld met individuele en/of groepstrainingen.

De investering voor het outplacementprogramma bedraagt € 4.795,00

Investering van werkgever en medewerker:

 • Het is essentieel dat de betreffende medewerker met volledig commitment aan het programma deelneemt.
 • Er wordt regelmatig met de werkgever gecommuniceerd over mogelijkheden en onmogelijkheden en korte en lange termijn oplossingen.
 • Ons doel is om de medewerker een zo groot mogelijke kans te verschaffen op een andere functie met zo min mogelijk ‘schade’ voor alle partijen. Werkmandejong heeft nooit de middelen om de medewerker te dwingen een andere naar onze mening passende functie te accepteren. Een succesvol traject is dus te allen tijde mede afhankelijk van de mate van inzet en medewerking van de betreffende medewerker evenals de flexibiliteit van de werkgever.

Werkmandejong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close