Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
MBTI Training Outplacement Loopbaanbegeleiding

Hoe werkt MBTI?

Hoe wordt je MBTI profiel bepaald?

De MBTI is gebaseerd op de psychologische theorie van Carl Jung. Katharina Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers hebben de theorie van Jung toegankelijk gemaakt. Op basis van een vragenlijst en een persoonlijk feedbackgesprek met een gecertificeerde MBTI trainer wordt je MBTI type vastgesteld. De uiteindelijke keuze voor het best passende profiel maak je zelf.

De vragenlijst bestaat uit 88 vragen en is beschikbaar in een online en papieren variant. De vragenlijst geeft de onderstaande basisvoorkeuren weer. De diverse combinaties van deze voorkeuren resulteren in 16 'persoonlijkheidstypes'. Door begrip van de verschillen tussen persoonlijkheidstypes, zijn teams en individuen beter in staat om effectiever samen te werken, de communicatie te verbeteren en conflicten te verminderen.

Extraversion of Introversion

MBTI Extraversion of Introversion
 E: Geeft er de voorkeur aan om energie te putten uit de wereld buiten zichzelf, zoals activiteiten, mensen en dingen  I: Geeft er de voorkeur aan om energie te putten uit de wereld van reflectie, gevoel en ideeën

Sensing of Intuition

MBTI Sensing of Intuition

S: Geeft er de voorkeur aan om zich te richten op informatie verkregen via de vijf zintuigen en op praktische toepassingen N: Geeft er de voorkeur aan om zich te richten op patronen, verbindingen en mogelijke betekenissen

Thinking of Feeling

MBTI Thinking of Feeling

 

T: Geeft er de voorkeur aan om beslissingen te baseren op logica en objectieve analyse van oorzaak en gevolg  F: Geeft er de voorkeur aan om beslissingen te baseren op persoonlijke waarden en neemt daarbij in overweging wat belangrijk is voor anderen

Judging of Perceiving

MBTI Judging of Perceiving

J: Houdt van een geplande, geordende benadering tot het leven en geeft er de voorkeur aan dat dingen beslist zijn P: Houdt van een flexibele, spontane benadering en geeft er de voorkeur aan om mogelijkheden open te houden

Lees meer over de mogelijkheden:

MBTI individueel                                             MBTI voor teams

Werkmandejong gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close